Serbian Orthodox Church
Diocese of Great Britain & Scandinavia
Saint John the Baptist Halifax
News

The Main Celebration to Mark the 800th Anniversary of Autocephaly of the Serbian Orthodox Church

Sunday, 6th October 2019, Divine Hierarchical Liturgy in monastery Zica, at 9.00 am.

Tuesday, 8th October 2019, a celebratory program, the Sava Center, Belgrade, at 8.00 pm.

Wednesday, 9th October 2019, opening of the exhibition - 8 Centuries of Art, under the auspices of the Serbian Orthodox Church, in the museum  of the Serbian Orthodox Church,  the Patriarchate, Belgrade. at 6.00 pm.

Главна Прослава Да Обележи Осамстогодишњицу Самосталности Српске Православне Цркве

Сви детаљи свечаности су на приложеном плакату.

 

Why Go To Church?

One man asked a priest:

"If God is everywhere, why do I go to Church?"

To which the priest replied:

"The whole atmosphere is filled with water; but when you want to drink, you have to go to a water tap or a well !"

Зашто Ићи у Цркву?

Један човек упитао је свештеника:

"Ако Бог је свуда присутан, зашто ја идем у цркву?"

На ово свештеник одговори:

"Читава атмосфера је испуњена водом, али када хоћеш да пијеш, треба да одеш до славине за воду или до бунара !"

Parish Ladies Circle Patronal Commemoration, Sunday, 27th October 2019

Слава Парохијског Кола Сестра, Недеља, 27. Октобар 2019

Autumn Soul Saturday

On Saturday, 5th October 2019, is autumn Soul Saturday, when all reposed parishioners will be commemorated in prayer on Stoney Royd Cemetery, Halifax at 11.00 am. and on Scholemoor Cemetery, Bradford at 1.00 pm. Parishioners are reminded to bring Kolivo and a small bottle of red wine to the graves.

Јесење Задушнице

У суботу, 5 октобра 2019, су јесење задушнице, када ће се сви упокојени парохијани поменути у молитви на Stoney Royd гробљу, Halifax у 11.00 часова и на Scholemoor гробљу, Bradford у 13,00 часова. Парохијани се подсећају да донесу Коливо и једну малу флашу црвеног вина на гробове.

A Supplication Prayer Service at the beginning of the New Academic Year

On Sunday 8th September 2019, at the end of the Divine Liturgy, father Aleksandar served a Supplication Prayer Service, at the beginning of the New School and University Academic Year.

Father Aleksandar advised that it will be beneficial for all parish youth and parents to attend the Divine Liturgy, to participate and receive Holy Confession and Holy Communion. This is essential to nourish, develop and strengthen the intellect of our youth and to support their parents in their responsible status of parenthood.

Prosperity and success to our youth of school and university age ! Let they be the pride of our parish !

Молебан на Почетку Нове Академске Године

У недељу 8. септембра 2019, на крају Божанствене Литургије, отац Александар је служио Молебан на почетку Нове Школске и Универзитске Академске Године.

Отац Александар је саветовао да је корисно да сва парохијска омладина и родитељи присуствију Божанственој Литургији, да учествују и приме Свету Тајну Исповести  и Свету Тајну Причешћа.

Ово је од суштинског значаја за храњење,  развитак и ојачање разума наше омладине и да подржи родитеље у њиховом одговорном статусу родитељства.

Напредак и успех нашој омладини од школске и универзитске узрасти ! Нека они буду понос наше парохије !

https://youtu.be/l_Iv9_U1x6I

Поучна песма, Реци Својој Деци !

Pilgrimage to Saint Winifred's Well

On Saturday 31. August 2019, a pilgrimage was organised to the shrine of Saint Winefride, Holywell, Wales, by the Moscow Patriarchate parish of the Holy Protection in Manchester and the ROCOR parish of Saint Elizabeth the New Martyr in Wallasey, Merseyside, guided by father Anatoli Vitrov and father Paul Elliott. 

The Divine Liturgy began at 10.00 am. There was an opportunity to venerate the holy relic of Saint Winifred and to collect the healing water from the well of the saint.

The Pilgrimage was blessed by His Grace Bishop Matthew of Sourozh (Moscow Patriarchate) and His Grace Bishop Irinei of Richmond and Western Europe (ROCOR).

Father Aleksandar was invited to concelebrate the Divine Liturgy, to participate in the procession and in the supplication prayer service in front of Saint Winifred's Well.

Ходочашће до Бунара Свете Винифреде

У суботу 31. августа 2019. организoвано је ходочашће до светилишта Свете Винифреде, у Holywell, Wales, од стране парохије Покрова Пресвете Богородице, (Московска Патријаршија) у Manchester и парохије Свете новомученице Јелисавете (Руска православна загранична црква) у Wallasey, Merseyside, вођством оца Анатолија Витрова и оца Paul Elliot.

Божанствена Литургија почела је у 10.00 часова. Била је прилика да се целивају мошти Свете Винифреде и да се узме лековите воде из бунара светитељке.

Ходочашће су благословили Његово Преосвештенство Епископ сорушки Матеј (Московска Патријаршија) и Његово Преосвештенство Епископ Иринеј, ричмонд - западноевропски (Руска православна заграничка црква).

Отац Александар је примио позив да саслужује на Божанственој Литургији, да учествује у литији и на молбну испред бунара Свете Винифреде.

 

The Feast of the Lord's Transfiguration

On Sunday, 18th August 2019, prior to the Feast of the Transfiguration of our Lord and God Jesus Christ, at the end the Divine Liturgy the rite of blessing grapes was served by father Aleksandar. A good number of people attended the church service including 3 new faces.

The feast of the Transfiguration of the Lord calls us to change our internal image. It is especially convenient now, prior to the feast of the Dormition of the Most Holy Mother of God, as the fasting period of 14 days is a time of repentance. This fast is dedicated to the Mother of God, because she becomes our helper in our spiritual development. Let us make ourselves worthy to see the light of mount Tabor, (on which the Lord Jesus Christ transfigured and showed to his apostles his Divine nature), through the Sacrament of Repentance and through purifying ourselves from sins.

Празник Преображење Господње

У недељу, 18. августа 2019, уочи празника Преображења Господa и Бога Исуса Христа, на крају Божанствене Литургије отац Александар обавиo је обред благосиљања грожђа. Леп број људи су узели учешће у богослужењу, укључујући 3 нова лица.

Празник Преображење Господње нас зове да променимо нашу унутрашну личност. Нарочито сада је погодно пред празник Успенија Пресвете Богородице, јер ово време од 14. дана поста је за покајање. Овај пост је у част Мајке Божије, зато што она постаје наша помоћница у нашем духовном развоју. Нека се удостојимо да видимо светлост брда Тавора, (на коме се Господ Исус Христос Преобразијо и показао својим апостолима своју Божанску природу), кроз Свету Тајну Покајања и кроз наше прочишћење од грехова.

Blessing of the Patronal Feast Bread, Wheat and Wine

All parishioners are politely asked to contact father Aleksandar prior to their family patronal feast commemoration (Slava), to inform him whether they would like to come to church for the service of blessing the patronal bread, wheat and wine, or they would like to invite father Aleksandar to visit their household.

Благосиљање Славског Колача, Жита и Вина

Сви парохијани се учтиво замољавају да ступе у везу са оцем Александром пре њихове Крсне Славе, да га обавесте да ли ће они доћи у цркву за обред благосиљања славског колача, жита и вина, или ће да позову оца Александра да посети њихово домаћинство.

 

Memorial Service for General Dragoljub (Draza) Mihailovic

On Sunday, 21st July 2019, following the Divine Liturgy, there was a memorial service in commemoration of the Cetnik chief commander General Dragoljub Mihailovic. He was executed by the communist regime in Belgrade, Yugoslavia, following the end of World War II. This year marked the 73rd anniversary since his death by firing squad, on Wednesday, 17th July 1946. Memory eternal.

Помен Генералу Драгољубу (Дражи) Михаиловићу

У недељу  21. јула 2019, након божанствене Литургије, обављен је помен четничком врховном команданту генералу Драгољубу (Дражи) Михаиловићу. Он је стрељан у Београду, Југославији, након завршетка II светског рата од стране комунистичког режима. Ове године је обележена 73. годишњица његовог убиства, у среду 17. јула 1946. Вечан му помен.

A Replica of the Miracleworking Trojerucica Icon in Lazarica Church, Birmingham

On Sunday 23rd. June 2019, on the occassion of the commemoration of the church patron, Holy Martyr Prince Lazar, in Bourneville, Birmingham, a replica of the miracleworking icon of the Most Holy Mother of God Trojerucica, was delivered by hieromonk Marko and hierodeacon Nektarije, from monastery Hilandar, Mount Athos, Greece. Thе icon of the Mother of God with Jesus Christ the God-Child is specially dedicated to babies who have died.

The Divine Liturgy was celebrated by His Grace Bishop Dositej. Concelebrating were His Grace Bishop Maxim from the Western American diocese (Serbian Patriarchate) and priests from the deanery of Great Britain & Ireland. At the end of the Divine Liturgy there was a procession around Lazarica church and the patronal bread and wheat were blessed.

The 800th anniversary since receiving of autocephaly of the Serbian Orthodox Church, by Saint Sava, was also marked by the parish. Following the banquet the guest bishop, His Grace the Right Reverend Maxim, gave a speech in regard to the significant 800th anniversary and a beautiful folklore program was given by a guest ensemble 'Alat' from Trebinje, Hercegovina.

Representing our parish were: father Aleksandar, Vule Golubovic, Vera Golubovic and Slobodan Budimir.

https://www.facebook.com/21263239760/posts/10157252543884761/

On Monday, 23rd June 2019, to mark further the significant 800th anniversary of the Serbian Orthodox Church, His Grace Bishop Dositej and hieromonk father Marko planted 2 Cypress trees, especially brought from monastery Hilandar, in the grounds of Lazarica church on the eastern side.

Верни препис чудотворне иконе Тројеручице донета храму Лазарици у Бирмингхам

У недељу, 23 јуна 2019, приликом прославе храмовног покровитеља, Светог Мученика Кнеза Лазара Косовског, у Бирмингхаму, верни препис чудотворне иконе Пресвете Богородице 'Тројеручица', донели су јеромонах Марка и јерођакон Нектарије, из манастира Хиландар са Атонске Горе, Грчка. Икона Мајке Божије са Богомладенцем Исусом Христом је нарочито посвећена бебама које су преминуле.

Божанствену Литургију је служио Његово Преосвештенство Епископ Доситеј, уз саслужење Епископа Максима Западно-америчког (Српска Патријаршија) и парохијских свештеника архијерејског намесништва британско-ирског, уз учешће многобројног народа.На крају Божанствене Литургије била је литија око храма Лазарице, пререзан је славски колач и благосиљано је славско жито.

Осамстогодишњица од добијања самосталности Српске Православне Цркве, од Светог Саве, је такође обележена од стране парохије. Након ручка гостујуђи владика, Његово Преосвештентво Епископ Максим, говорио је о значајној осамстогодишњици и  изведен је много леп фолклорни програм од гостујућег К.У.Д Алат из Требиња, Херцеговина.

Нашу парохију представљали су: отац Александар, Вуле Голубовић, Вера Голубовић и Слободан Будимир.

http://www.hilandar.org/trojerucica-u-birmingemu/

У понедељак, 23 јуна 2019, да се још обележи значајна осамстогодишњица Српске Православне Цркве, Његово Преосвештенство Епископ Доситеј и јеромонах отац Марко усадили су 2. млада Чемпрес дрвета, у дворишту храма Лазарице на источној страни, која су специјално донета из манастира Хиландара.

 

 

 

An Appeal for Financial Help to Repair the Church Roof

Due to necessary repairs to the church roof, an appeal has been made to parishioners and friends for financial help to complete the repair work. 

Many donations have been received from those who care and who can give financial support. If you are able to contribute to this appeal, you still have an opportunity to donate. Thank you and let our Lord and God Jesus Christ bless you all !

Апел за Финансијску Помоћ за Оправку Црквеног Крова

Због неопходних оправки на црквеном крову, упућен је апел парохијанима и пријатељима да новчано помогну да се ови радови изврше.

Многи прилози су примљени од оних који брину и могу да дају финансијску подршку. Ако сте у могућности да допринесете овом апелу, још имате прилику да приложите. Хвала и нека вас Господ и Бог Исус Христос благослови све !

 

The Resurrectional - Paschal Liturgy

On Sunday 28th April 2019,  in commemoration of Pascha, the Resurrection of our Lord Jesus Christ, the Divine Liturgy of Saint John Chrysostom was served by father Aleksandar. At the chanters stand were Nedeljko Karagic, Vera Golubovic and Vida Saunak.

The faithful received holy communion and children too.

The Resurrectional epistle of His Holiness Patriarch Iriney and the hierarchical assembly of the Serbian Orthodox Church was read by father Aleksandar, which was attentively listened to by the congregation.

At the end of the Divine Liturgy, the Resurrectional eggs and breads were blessed and the anafora was distributed to the congregation.

Christ is Risen! Indeed Christ is Risen! 

Miracle of the Holy Fire in Jerusalem 2019

http://orthochristian.com/120898.html

https://youtu.be/TxzT8fNMqNQ

Васкршња Пасхална Литургија

У недељу 28. априла 2019, поводом Пасхе, Васкрс Господа Исуса Христа, Божанствену Литургију Светог Јована Златоустог служио је отац Александар. За певницом су били Недељко Карагић, Вера Голубовић и Вида Шаунак.

Верници су примили Свето Причешће као и деца.

Васкршњу посланицу Његове Светости Патријарха Иринеја и сабора архијетеја Српске Православне Цркве прочитана је од стране оца Александра, која је пажљиво саслушана од сабраног народа.

На крају Божанствене Литургије, благосиљана су Васкршња јаја, хлебови и подељена је анафора окупљеном народу.

Христос Васкрсе! Ваистину Христос Васкрсе!

 

 

The Resurrectional Epistle of His Holiness Patriarch Iriney and the hierarchical Assembly for 2019

English:http://orthochristian.com/120925.html

Српски:http://www.spc.rs/sr/vaskrshnja_poslanica_srpske_pravoslavne_crkve_1

Christ is Risen! Indeed Christ is Risen!

Христос Васкрсе! Ваистину Христос Васкрсе!

 

 

The Vespers Service on Great Friday, the Divine Liturgy on Great Saturday

On Great Friday, 26 April 2019, in commemoration of the crucifixion of our Lord Jesus Christ, father Aleksandar served Vespers. There was a procession with the Shroud, which depicts the burial of our Lord Jesus Christ, which the faithful venerated at the end of Vespers.

Before Vespers, parish children gathered in the church hall to dye Resurrectional eggs.

On Great Saturday, 27 April 2019, in commemoration of the presence in hell our Lord Jesus Christ and His teaching to all people who died before his incarnation, His birth and His life on earth, the Divine Liturgy of Saint Basil the Great was served by father Aleksandar.

Вечерње на Велики Петак, Божанствена Литургија на Велику Суботу.

На велики петак, 26 априла 2019, у спомен распећа Господа нашег Исуса Христа, отац Александар је служио Вечерње. Обављена је литија са Плаштаницом, на којој је осликано погребење Господа Исуса Христа, коју су верници целивали на крају Вечерња.

Пре Вечерњег богослужења, парохијска деца се окупила у црквеној сали и фарбали су Васкршња јаја.

На велику суботу, 27 април 2019, у спомен присуства Господа Исуса Христа у паклу и Његовог учења свима људима који су умрли пре Његовог Овлапоћења, Рођења и живота на земљи, Божанствену Литургију Светог Василија Великог служио је отац Александар.

 

 

Spring Cleaning Prior to the Feast of the Resurrection
On Saturday 6th April 2019, on the forefeast of the Annunciation in the fourth week of great lent, there was a big clean and dusting of the church and hall. Here is a list of those who participated and worked hard: prota Aleksandar Ilic, protinica Nada Ilic, Svetlana Jovanovic, Milena Vjestica, Nada Tokos, Marina Simioli, Mira Grba, Natalija Grba, Milena Gutic, Jelena Sarac and Jasmina Jokic. Thank you everyone for a job well done !

 

Пролећно Чишћење Уочи Празника Васкрса

У суботу 6. априла 2019, на пред празник Благовести у четвртој седмици великог поста, обавило се велико чишћење цркве и сале. Овде је листа оних који су учествовали и били вредни: прота Александар Илић, протиница Нада Илић, Светлана Јовановић, Милена Вјештица, Нада Токос, Марина Симиоли, Мира Грба, Милена Гутић, Јелена Шарац и Јасмина Јокић. Хвала свима за добро обављен посао !

Divine Liturgy of Presanctified Gifts

On Friday 22nd March 2019, His Grace Right Reverend Bishop Dositej celebrated the Divine Liturgy of Presanctified Gifts, of Saint Gregory the Dialogist. Concelebrating were father Aleksandar Ilic and Archpriest Dragan Lazic from London.

On this occasion the clergy of the deanery for Great Britain and Ireland, received the Holy Mysteries of Penance and Communion, together with church committee chairpersons. Parish pensioners and parishioners who were not working on that day participate in the Divine Liturgy and received the Divine Mysteries.

In the early afternoon, there was a lenten lunch and after there was a meeting of parish clergy and church committee chairpersons.

Божанствена Литургија Пређеосвећених Дарова

У петак 22. марта 2019, Његово Преосвештенство Епископ ГГ. Доситеј, служио је Божанствену Литургију Пређеосвећених Дарова, Светог Григорија Двојеслова. Саслуживали су отац Александар Илић и прота Драган Лазић из Лондона. 

Свештенство архијерејског намесништва британско-ирског и председници црквених одбора примили су Свете Тајне Исповести и Причешћа. Парохијски пензионери и парохијани који нису ишли на посао тога дана учествовали су у Божанственој Литургији и примили Свете Тајне.

Послеподне послужио се посан ручак након кога се обавила седница парохијског свештенства и председника црквених одбора.

 

Winter Soul Saturday

On Saturday 2nd March 2019, was Soul Saturday prior to the beginning of Great Lent. The day commemorated all faithful parishioners who died and reposed, until the second coming of the Lord Jesus Christ, who are awaiting the eternal resurrection of the dead.

There was a memorial service on Rochdale Cemetery, Bury Road, Rochdale, OL11 4DG, at 11.30 am.

On Sunday 3rd March 2019, the litany for the reposed was taken during the Divine Liturgy, in commemoration of all departed faithful parishioners.

Зимске Задушнице

У суботу 2. марта 2019, биле су Задушнице, уочи почетка Великог Поста. Тога дана сви верни парохијани су поменути, који су преминули и упокојили се до другог доласка Господа Исуса Христа и који очекују вечно васкрсење мртвих.

Обавио се помен на Rochdale Cemetery, Bury Road, Rochdale, OL11 4DG, у 11.30 часова.

У недељу 3. марта 2019. узета је заупокојена јектенија у току Божанствене Литургије, у спомен свих преминулих верних парохијана.

 

800 Years of Autocephaly of the Serbian Christian Orthodox Church

During this year of 2019, the Serbian Christian Orthodox Church will mark the 800th anniversary, since receiving autocephaly (self administration) and the consecration of Saint Sava as the first Serbian Archbishop. This occurred in Nicaea in 1219 AD. thanks to the christian love and understanding of the Byzantine Emperor Theodore I Laskaris and the Patriarch of Constantinople His Holiness Manuel I Charitopolous Sarantenos. 

Grammata

"I Manuel, the Ecumenical Patriarch, and the Archbishop of the city of Constantine, New Rome, in the name of our Lord Jesus Christ, have consecrated Sava Archbishop of all the Serbian lands, and have given him in God's name the authority to consecrate bishops, priests and deacons within his country; to bind and to loosen the sins of men, and to teach all and baptize in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Therefore, all you Orthodox Christians, obey him as you have obeyed me"

Ecumenical Patriarch and Archbishop of the city of Constantine, New Rome, 
Manuel I 
Nicaea, 
1219

All members of the church committee and all active parishioners are asked to put forward their ideas and their suggestions for consideration, on how to embrace this significant jubilee and to organise an event at our church in Halifax during the year of 2019. We ask parishioners to inform other parishioners, their family and their friends about this significant jubilee. Please contact us as soon as possible, by sending an email or a letter of all your ideas and suggestions.

800. Годишњица Самосталности Српске Хришћанске Православне Цркве

У току ове 2019 године, Српска Хришћанска Православна Црква ће обележити, осамстогодишњи јубилеј од примања самосталности, и хиротоније Светог Саве за првог Српског Архиепископа. Ово се догодило у Никеји 1219. године, захваљујуђи хришћанској љубави и разумевању од стране византијског Цара Теодора I Ласкариса и Патријарха Константинопољског, Његове Светости Мануела I Харитополуса Сарантеноса.

Грамата

"Ми Манојло, Васељенски Патријарх и Архиепископ града Константина, Нови Рим, у име нашег Господа Исуса Христа, смо хиротонисали Саву за Архиепископа свих српских земаља и дали смо му у име Божије, власт да хиротонише епископе, презвитере и ђаконе у његовој земљи; да веже и одрешава грехе људске, да учи све и крштава у име Оца и Сина и Светога Духа. Стога, ви сви православни хришћани, будите послушни њему као што сте били послушни мени"

Васељенски Патријарх и Архиепископ града Константина,
Нови Рим,
Манојло I
Никеја,
1219.

Сви чланови црквеног управног одбора и сви аткивни парохијани се замољавају да доставе њихове идеје и предлоге о начину загрљаја овог значајног јубилеја, тако да се може организовати прослава код наше цркве у Halifax у току 2019 године. Замољавају се парохијани да обавесте друге парохијане, своје породице, своје фамилије и своје пријатеље о овом значајном јубилеју. Контактирајте нас што пре слањем емејла или писма о свим вашим идејама и предлозима.

http://www.ebritic.com/?p=748274

 

 

 

Commemoration of Saint Sava аt Cambridge University

Ever since the beautiful tradition of commemorating Saint Sava, the first Serbian Archbishop and Enlightener, began at the eminent University of Cambridge, with the blessing of His Grace the Right Reverend Bishop Dositej, diocese of Great Britain and Scandinavia. Pastoral relations towards the Serbian Orthodox Christian students, have continued through the ministry of the clergy of the hierarchical deanery of Great Britain and Ireland.

On Sunday, 27th January 2019, with the blessing of His Grace, the Right Reverend Bishop Dositej, father Aleksandar Ilic, visited the Serbian students at Cambridge University. Earlier some students and father Aleksandar Ilic had attended the church and Sunday School patronal commemoration at Saint Sava church in London.

The rite of blessing the patronal bread, the wheat and the red wine was celebrated by father Aleksandar Ilic, with the attendance of around 40 young students from various regions of Serbia. M.S. Ivan Tanasijevic, from Zrenjanin, had the honour and the pleasure of being the sponsor for this years’ commemoration of Saint Sava. The sponsorship of next years’ patronal commemoration was cordially accepted by Jovan Jovanovic from Belgrade.

Following the rite of patronal commemoration, a festive buffet was served to the great delight of all gathered around the table. Everything progressed in a warm atmosphere, in pleasant conversations and in socialising, to the delight of all students, in memory and in honour of Saint Sava.

http://www.spc.rs/eng/commemoration_saint_sava_cambridge_university

http://www.ebritic.com/?p=745994

 

Савиндан На Кејмбриџском Универзитету

Од како је почета лепа традиција прослављања Савиндана на престижном кејмбриџском универзитету у источној Енглеској, по благослову Његовог Преосвештенства Епископа британско-скандинавског ГГ. Доситеја. Пастирски однос према српским хришћанским православним студентима се наставља дејством свештенства британско-ирског архијерекског намесништва.

У недељу 27. јануара 2019. по благослову Његовог Преосвештенства Епископа Доситеја, отац Александар Илић посетио је српске студенте на кејмбриџском универзитету. Неки студенти као и отац Александар Илић, су преходно били на храмовној и школској слави храма Светог Саве у Лондону.

Обред благосиљања славског колач, жита и црвеног вина, обавио је отац Александар Илић, уз присуство око 40. студената из разних крајева Србије. Магистар Иван Танасијевић из Зрењанина, имао је част и задовољство да буде колочар овогодишње славе у спомен Светог Саве. Домаћинство за идућу 2020 годину, срдачно је прихватио Јован Јовановић из Београда.

Након славског обреда послужен је свечани шведски сто, који је припремљен од стране неких студената, на велико задовољство свих који су се окупили око трпезе љубави. Све је протекло у топлој атмосфери, у пријатним разговорима и удружењу, на општу радост свих, а у спомен и у част Светог Саве.

http://www.spc.rs/sr/savindan_proslavljen_na_kejmbridzhskom_univeritetu

http://www.ebritic.com/?p=745997

 

Commemoration of Saint Sava

On Saturday, 26th January 2019, the Divine Liturgy of Saint John Chrysostom was served by father Aleksandar Ilic. Before the end of the church service, the rite of blessing the patronal bread, the cooked wheat and the red wine was celebrated by father Aleksandar Ilic. The sponsors for this years patronal commemoration (Slava) were Iso & Jelena Lukic, from the city of Wakefield. For next years' 2020 sponsorship, Nikola and Jelena Sarac from Halifax, cordially accepted the responsibility.

In the afternoon the parish children gave a delightful performance, which contained folklore dances and recitations, to the honour and glory of Saint Sava, the first Serbian Archbishop and Enlightener.

Прослава Светог Саве у Халифаксу

У суботу, 26 јануару 2019, божанствену Литургију Светог Јована Златоустог, служио је отац Александар Илић. Пре краја богослужења, обред благосиљања славског колача, жита и црвеног вина, служио је отац Александар Илић. Колачар за ову годишњу Славу био је Исо и Јелена Лукић из града Wakefield. За идућу 2020 годину, одговорност домаћинства срдачно су прихватили Никола и Јелена Шарац из Halifax.

Послеподне парохијска деца дала су програм који је садржао сплет фолклорних кола и рецитација, у част и спомен Светог Саве, првог српског архиепископа и просветитеља.

Church Patronal Feast Commemoration

On Sunday 20th January 2019, the church patron and the parish intercessor before our Lord God - the Holy prophet, forerunner and Baptist John was commemorated. The Divine Liturgy of Saint John Chrysostom was served by Archpriest Zarko Nedic, of Holy Trinity church - Bradford, the hierarchical dean for Great Britain & Ireland. At the chantors stand sang father Aleksandar Ilic, Nedeljko (Nedjo) Karagic and Slobodan (Borko) Budimir. Following Holy communion of the clergy, father Zarko orated an educational sermon, which included a short account about the life of the Holy Prophet, Forerunner and Baptist John.

Before the close of the Divine Liturgy father Zarko Nedic serviced the rite of blessing the patronal bread, cooked wheat and red wine. The sponsors were Miroslav (Vule) & his spouse Divna Stojanovic. For next year's 2020, church patronal commemoration, the responsibility of sponsorship was accepted by Mr. Slavisa & Mrs. Zorica Golubovic. In the afternoon a delicious and expertly prepared lunch was served by the parish circle of sisters, the menu included 'Halifax Sarma'.

http://www.spc.rs/eng/church_patronal_feast_commemoration_halifax_northern_england

http://www.ebritic.com/?p=741906

Прослава Храмовне Славе

У недељу 20. јануара 2019, прослављена је храмовна слава и парохијски посредник пред Господом Богом - Свети Пророк, Претеча и Крститељ Јован. На Светој Литургији Светог Јована Златоустог, чинодејствовао је протопрезвитер-ставрофор Жарко Недић, парох храма Свете Тројице - Bradford и архијерејски намесник британско-ирски. За певницом су појали отац Александар Илић, Недељко (Неђо) Карагић и Слободан (Борко) Будимир. Након узимања Светог Причешћа од свештенства, отац Жарко је изрекао поучну беседу у којој је укључио и житије Светог Пророка, Претече и Крститеља Јована. 

На крају Свете Литургије обављен је обред благосиљања славског колача, жита и црвеног вина. Домаћини су били Мирослав (Вуле) и његова супруга Дивна Стојановић. За идућу 2020. годину, одговорност домаћинства за храмовну славу прихваћена је од стране Славише и Зорице Голубовић. Послеподне, послужен је врло укусан ручак, који је припремљен од стране чланица парохијског Кола Сестара, на јеловнику укључена је 'Халифакс Сарма'.

http://www.spc.rs/sr/hramovna_slava_u_halifaksu_severna_engleska

http://www.ebritic.com/?p=741911

On the Feast of Theophany

On Saturday 19th January 2019, the feast of Theophany was joyously celebrated. The Divine Liturgy of Saint John the Chrysostom was served by father Aleksandar at 10.00 am. It was a cold and muggy winter day, however the church was heated and warm, to the delight of the congregation.

At the end of the Divine Liturgy, the rite of the Greater consecration of water was joyously served by father Aleksandar. The attached photograph clearly shows the atmosphere present in church for the occasion of the feast of Theophany. The day commemorates the Baptism of our Lord Jesus Christ, by Saint John the prophet and forerunner.

God has revealed Himself!  Indeed God has revealed Himself!

На Празник Богојављење у Халифаксу

У суботу 19. јануара 2019, празник Богојављења је радосно прослављен. Свету Литургију Светог Јована Златоустог чинодејствовао је отац Александар у 10.00 часова. Био је хладан и тмуран зимски дан, ипак је храм био загрејан и топао на одушевљење сабраних.

На крају Свете Литургије радосно је служен обред Великог Освећења воде од стране оца Александра. Приложена фотографија јасно показује присутну атмосферу у храму, приликом празника Богојављења. Дан прославља Крштење Господа нашег Исуса Христа од стране Светог Јована Пророка и Претече.

Бог се Јави Заиста се Бог јави!

 

The Holy Mysteries of Baptism and Christmation

On Saturday, 12th January 2019, the young servant of God Georgios Petrakis received the Holy Mysteries of Baptism and Christmation. The delighted and joyous parents were presbyter Mihail and Izampela and the responsibility of godparenthood was accepted by Dr. Ioannis Falagis, a qualified dentist. During the Holy Mysteries, members of the Greek Orthodox, Three Hierarchs church choir in Leeds, beautified the church service with Greek- Byzantine chanting.

In the afternoon, there was a reception for all invited guests. Greek traditional food was on the menue to tempt the taste buds ! After the celebratory meal, there was Greek songs and dancing, which was led by presbyter Mihail with his agility. Father Aleksandar adhering to Greek tradition, he successfully smashed a white plate in the middle of the first joyous dance.

Thanksgiving to our Lord and God, Jesus Christ for everything ! 

Свете Тајне Крштења и Миропомазања

У суботу 12. јануара 2019, млади служитељ Божији Георгиос Петракис, примио је Свете Тајне Крштења и Миропомазања. Одушевљени и радосни родитељи били су презвитер Михаило и Изампела, а одговорност кумства прихватио је др. Иоанис Фалигис, дипломирани стомотолог. У току Светих Тајни, чланови хора Грчке Православне цркве, Света Три Јерарха у Leeds, улепшали су богослужење са грчко-византијским појањем.

После подње био је пријем званица. Грчка традиционална храна је била на јеловнику, да искуша чула укуса ! Након свечаног ручка, било је грчке песме и игре, која је поведена од стране окретног презвитера Михаила. Отац Александар се придржао грчке традиције и успео је да разбије бели тањир у средини прве радосне игре.

Захвалност нашем Господу и Богу, Исусу Христу за све !

 

 

The Celebration of the Nativity of our Lord and God Jesus Christ

On Sunday 6th January 2019, at 11.00 am. on the Eve of the Nativity of our Lord and God Jesus Christ, father Aleksandar served Vespers with the Divine Liturgy of Saint Basil the Great. The Sunday was dedicated to the Holy Fathers of the Christian Orthodox Church, making it an occasion to celebrate Fathers Day.

In the early evening at 6.00 pm, Matins was served. The church floor was abundantly decorated with fresh straw, depicting the Manger of Bethlehem. At the end of the Matins, father Aleksandar read his Nativity Epistle in which he expressed the joy of the Nativity celebration. The Christmas Tree was blessed with consecrated water and it was carried in a joyous procession to the courtyard of the church where it was burned. The Christmas Tree symbolises the wood which the shepherds of Bethlehem burned in the Manger, with the permission of Venerable Joseph to warm the cave where the God Infant was born.

On Monday, 7th January 2019. the feast of the Nativity of our Lord and God Jesus Christ was celebrated with the Divine Liturgy of Saint Basil the Great. Throughout the church service a beautiful divine atmosphere was experienced. The Nativity Epistle of His Holiness Patriarch Iriney and the assembly of all Serbian Christian Orthodox Bishops was read by father Aleksandar. 

"Glory to God in the highest, and on earth peace and goodwill among men !" (Luke 2.14-15).

The Nativity Epistle in English

https://orthodoxie.com/en/2018-nativity-message-from-patriarch-irinej-and-the-assembly-of-serbian-orthodox-bishops/