Serbian Orthodox Church
Diocese of Great Britain & Scandinavia
Saint John the Baptist Halifax
News
Church Service Timetable in June 2019

Due to patronal commemorations in sister parishes, there will not be church services in Halifax on two dates.

On Sunday, 16th June, on Pentecost, the parish of the Holy Trinity in Bradford will be commemorating their patronal feast. The Divine Liturgy will begin at 11.00 am.

On Sunday, 23rd. June, the parish of Holy Prince Lazarus of Kosovo in Birmingham, will be commemorating their patronal feast. The Divine Liturgy will begin at 10.00 am.

Распоред Богослужења у Јуну 2019

Због храмовних славе у сестринским парохијама, богослужења у Халифаксу неће бити следећа два датума.

У недељу, 16. јуна, на Педесетницу, парохија Свете Тројице у Брадфорду, прослави ће свога покровитеља. Божанствена Литурија ће почети у 11.00 часова.

У недељу, 23. јуна, парохија Светог Кнеза Лазара косовског у Бирмингхаму, прославиће свога покровитеља. Божанствена Литургија ће почети у 10.00 часова.

The Resurrectional - Paschal Liturgy

On Sunday 28th April 2019,  in commemoration of Pascha, the Resurrection of our Lord Jesus Christ, the Divine Liturgy of Saint John Chrysostom was served by father Aleksandar. At the chanters stand were Nedeljko Karagic, Vera Golubovic and Vida Saunak.

The faithful received holy communion and children too.

The Resurrectional epistle of His Holiness Patriarch Iriney and the hierarchical assembly of the Serbian Orthodox Church was read by father Aleksandar, which was attentively listened to by the congregation.

At the end of the Divine Liturgy, the Resurrectional eggs and breads were blessed and the anafora was distributed to the congregation.

Christ is Risen! Indeed Christ is Risen! 

Miracle of the Holy Fire in Jerusalem 2019

http://orthochristian.com/120898.html

https://youtu.be/TxzT8fNMqNQ

Васкршња Пасхална Литургија

У недељу 28. априла 2019, поводом Пасхе, Васкрс Господа Исуса Христа, Божанствену Литургију Светог Јована Златоустог служио је отац Александар. За певницом су били Недељко Карагић, Вера Голубовић и Вида Шаунак.

Верници су примили Свето Причешће као и деца.

Васкршњу посланицу Његове Светости Патријарха Иринеја и сабора архијетеја Српске Православне Цркве прочитана је од стране оца Александра, која је пажљиво била саслушана од сабраног народа.

На крају Божанствене Литургије, благосиљана су Васкршња јаја, хлебови и подељена је анафора окупљеном народу.

Христос Васкрсе! Ваистину Христос Васкрсе!

 

 

The Resurrectional Epistle of His Holiness Patriarch Iriney and the hierarchical Assembly for 2019

English:http://orthochristian.com/120925.html

Српски:http://www.spc.rs/sr/vaskrshnja_poslanica_srpske_pravoslavne_crkve_1

Christ is Risen! Indeed Christ is Risen!

Христос Васкрсе! Ваистину Христос Васкрсе!

 

 

Vespers on Great Friday. Divine Liturgy on Great Saturday

On Great Friday, 26 April 2019, in commemoration of the crucifixion of our Lord Jesus Christ, father Aleksandar served Vespers. There was a procession with the Shroud, which depicts the burial of our Lord Jesus Christ, which the faithful venerated at the end of Vespers.

Before Vespers, parish children gathered in the church hall to dye Resurrectional eggs.

On Great Saturday, 27 April 2019, in commemoration of the presence in hell our Lord Jesus Christ and His teaching to all people who died before his incarnation, His birth and His life on earth, the Divine Liturgy of Saint Basil the Great was served by father Aleksandar.

Вечерње на Велики Петак. Божанствена Литургија на Велику Суботу.

На велики петак, 26 априла 2019, у спомен распећа Господа нашег Исуса Христа, отац Александар је служио Вечерње. Обављена је литија са Плаштаницом, на којој је осликано погребење Господа Исуса Христа, коју су верници целивали на крају Вечерња.

Пре Вечерњег богослужења, парохијска деца се окупила у црквеној сали и фарбали су Васкршња јаја.

На велику суботу, 27 април 2019, у спомен присуства Господа Исуса Христа у паклу и Његовог учења свима људима који су умрли пре Његовог Овлапоћења, Рођења и живота на земљи, Божанствену Литургију Светог Василија Великог служио је отац Александар.

 

 

Church Services for Passion Week & Pascha

Great Friday

26 April 2019, Vespers at 7.00 pm. Procession with Shroud.

Great Saturday

27 April 2019, Divine Liturgy of Saint Basil the Great at 10.00 am.

The Resurrection of the Lord and God Jesus Christ - Pascha

Sunday 28 April 2019, Divine Liturgy of Saint John Chrysostom at 10.00 am.

Богослужења Страсне Седмице и Пасхе

Велики Петак

26 април 2019, Вечерње у 19.00 часова. Изношење Плаштанице.

Велика Субота

27 април 2019, Божанствена Литургија Светог Василија Великог у 10.00 часова.

Васкрс Господа и Бога Исуса Христа - Пасха

Недеља 28 април 2019, Божанствена Литургија Светог Јована Златоустог у 10.00 часова.

Christ is Risen! Indeed Christ is Risen!

Христос Васкрсе! Ваистину Христос Васкрсе!

 

 

Spring Cleaning Prior to the Feast of the Resurrection
On Saturday 6th April 2019, on the forefeast of the Annunciation in the fourth week of great lent, there was a big clean and dusting of the church and hall. Here is a list of those who participated and worked hard: prota Aleksandar Ilic, protinica Nada Ilic, Svetlana Jovanovic, Milena Vjestica, Nada Tokos, Marina Simioli, Mira Grba, Natalija Grba, Milena Gutic, Jelena Sarac and Jasmina Jokic. Thank you everyone for a job well done !

 

Пролећно Чишћење Уочи Празника Васкрса

У суботу 6. априла 2019, на пред празник Благовести у четвртој седмици великог поста, обавило се велико чишћење цркве и сале. Овде је листа оних који су учествовали и били вредни: прота Александар Илић, протиница Нада Илић, Светлана Јовановић, Милена Вјештица, Нада Токос, Марина Симиоли, Мира Грба, Милена Гутић, Јелена Шарац и Јасмина Јокић. Хвала свима за добро обављен посао !

Divine Liturgy of Presanctified Gifts

On Friday 22nd March 2019, His Grace Right Reverend Bishop Dositej celebrated the Divine Liturgy of Presanctified Gifts, of Saint Gregory the Dialogist. Concelebrating were father Aleksandar Ilic and Archpriest Dragan Lazic from London.

On this occasion the clergy of the deanery for Great Britain and Ireland, received the Holy Mysteries of Penance and Communion, together with church committee chairpersons. Parish pensioners and parishioners who were not working on that day participate in the Divine Liturgy and received the Divine Mysteries.

In the early afternoon, there was a lenten lunch and after there was a meeting of parish clergy and church committee chairpersons.

Божанствена Литургија Пређеосвећених Дарова

У петак 22. марта 2019, Његово Преосвештенство Епископ ГГ. Доситеј, служио је Божанствену Литургију Пређеосвећених Дарова, Светог Григорија Двојеслова. Саслуживали су отац Александар Илић и прота Драган Лазић из Лондона. 

Свештенство архијерејског намесништва британско-ирског и председници црквених одбора примили су Свете Тајне Исповести и Причешћа. Парохијски пензионери и парохијани који нису ишли на посао тога дана учествовали су у Божанственој Литургији и примили Свете Тајне.

Послеподне послужио се посан ручак након кога се обавила седница парохијског свештенства и председника црквених одбора.

 

Winter Soul Saturday

On Saturday 2nd March 2019, was Soul Saturday prior to the beginning of Great Lent. The day commemorated all faithful parishioners who died and reposed, until the second coming of the Lord Jesus Christ, who are awaiting the eternal resurrection of the dead.

There was a memorial service on Rochdale Cemetery, Bury Road, Rochdale, OL11 4DG, at 11.30 am.

On Sunday 3rd March 2019, the litany for the reposed was taken during the Divine Liturgy, in commemoration of all departed faithful parishioners.

Зимске Задушнице

У суботу 2. марта 2019, биле су Задушнице, уочи почетка Великог Поста. Тога дана сви верни парохијани су поменути, који су преминули и упокојили се до другог доласка Господа Исуса Христа и који очекују вечно васкрсење мртвих.

Обавио се помен на Rochdale Cemetery, Bury Road, Rochdale, OL11 4DG, у 11.30 часова.

У недељу 3. марта 2019. узета је заупокојена јектенија у току Божанствене Литургије, у спомен свих преминулих верних парохијана.

 

800 Years of Autocephaly of the Serbian Christian Orthodox Church

During 2019, the Serbian Christian Orthodox Church will mark the 800th jubilee, since receiving autocephaly (self administration) and the consecration of Saint Sava as the first Serbian Archbishop. This occurred in Nicaea in 1219 AD. thanks to the christian love and understanding of the Byzantine Emperor Theodore I Laskaris and the Patriarch of Constantinople His Holiness Manuel I Charitopolous Sarantenos. 

Grammata

"I Manuel, the Ecumenical Patriarch, and the Archbishop of the city of Constantine, New Rome, in the name of our Lord Jesus Christ, have consecrated Sava Archbishop of all the Serbian lands, and have given him in God's name the authority to consecrate bishops, priests and deacons within his country; to bind and to loosen the sins of men, and to teach all and baptize in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Therefore, all you Orthodox Christians, obey him as you have obeyed me"

Ecumenical Patriarch and Archbishop of the city of Constantine, New Rome, 
Manuel I 
Nicaea, 
1219

All members of the church committee and all active parishioners are asked to put forward their ideas and their suggestions for consideration, on how to embrace this significant jubilee and to organise an event at our church in Halifax during the year of 2019. We ask parishioners to inform other parishioners, their family and their friends about this significant jubilee. Please contact us as soon as possible, by sending an email or a letter of all your ideas and suggestions.

800. Годишњица Самосталности Српске Хришћанске Православне Цркве

У току 2019 године, Српска Хришћанска Православна Црква ће обележити, осамстогодишњи јубилеј од примања самосталности, и хиротоније Светог Саве за првог Српског Архиепископа. Ово се догодило у Никеји 1219. године, захваљујуђи хришћанској љубави и разумевању од стране византијског Цара Теодора I Ласкариса и Патријарха Константинопољског, Његове Светости Мануела I Харитополуса Сарантеноса.

Грамата

"Ми Манојло, Васељенски Патријарх и Архиепископ града Константина, Нови Рим, у име нашег Господа Исуса Христа, смо хиротонисали Саву за Архиепископа свих српских земаља и дали смо му у име Божије, власт да хиротонише епископе, презвитере и ђаконе у његовој земљи; да веже и одрешава грехе људске, да учи све и крштава у име Оца и Сина и Светога Духа. Стога, ви сви православни хришћани, будите послушни њему као што сте били послушни мени"

Васељенски Патријарх и Архиепископ града Константина,
Нови Рим,
Манојло I
Никеја,
1219.

Сви чланови црквеног управног одбора и сви аткивни парохијани се замољавају да доставе њихове идеје и предлоге о начину загрљаја овог значајног јубилеја, тако да се може организовати прослава код наше цркве у Halifax у току 2019 године. Замољавају се парохијани да обавесте друге парохијане, своје породице, своје фамилије и своје пријатеље о овом значајном јубилеју. Контактирајте нас што пре слањем емејла или писма о свим вашим идејама и предлозима.

http://www.ebritic.com/?p=748274

 

 

 

Commemoration of Saint Sava аt Cambridge University

Ever since the beautiful tradition of commemorating Saint Sava, the first Serbian Archbishop and Enlightener, began at the eminent University of Cambridge, with the blessing of His Grace the Right Reverend Bishop Dositej, diocese of Great Britain and Scandinavia. Pastoral relations towards the Serbian Orthodox Christian students, have continued through the ministry of the clergy of the hierarchical deanery of Great Britain and Ireland.

On Sunday, 27th January 2019, with the blessing of His Grace, the Right Reverend Bishop Dositej, father Aleksandar Ilic, visited the Serbian students at Cambridge University. Earlier some students and father Aleksandar Ilic had attended the church and Sunday School patronal commemoration at Saint Sava church in London.

The rite of blessing the patronal bread, the wheat and the red wine was celebrated by father Aleksandar Ilic, with the attendance of around 40 young students from various regions of Serbia. M.S. Ivan Tanasijevic, from Zrenjanin, had the honour and the pleasure of being the sponsor for this years’ commemoration of Saint Sava. The sponsorship of next years’ patronal commemoration was cordially accepted by Jovan Jovanovic from Belgrade.

Following the rite of patronal commemoration, a festive buffet was served to the great delight of all gathered around the table. Everything progressed in a warm atmosphere, in pleasant conversations and in socialising, to the delight of all students, in memory and in honour of Saint Sava.

http://www.spc.rs/eng/commemoration_saint_sava_cambridge_university

http://www.ebritic.com/?p=745994

 

Савиндан На Кејмбриџском Универзитету

Од како је почета лепа традиција прослављања Савиндана на престижном кејмбриџском универзитету у источној Енглеској, по благослову Његовог Преосвештенства Епископа британско-скандинавског ГГ. Доситеја. Пастирски однос према српским хришћанским православним студентима се наставља дејством свештенства британско-ирског архијерекског намесништва.

У недељу 27. јануара 2019. по благослову Његовог Преосвештенства Епископа Доситеја, отац Александар Илић посетио је српске студенте на кејмбриџском универзитету. Неки студенти као и отац Александар Илић, су преходно били на храмовној и школској слави храма Светог Саве у Лондону.

Обред благосиљања славског колач, жита и црвеног вина, обавио је отац Александар Илић, уз присуство око 40. студената из разних крајева Србије. Магистар Иван Танасијевић из Зрењанина, имао је част и задовољство да буде колочар овогодишње славе у спомен Светог Саве. Домаћинство за идућу 2020 годину, срдачно је прихватио Јован Јовановић из Београда.

Након славског обреда послужен је свечани шведски сто, који је припремљен од стране неких студената, на велико задовољство свих који су се окупили око трпезе љубави. Све је протекло у топлој атмосфери, у пријатним разговорима и удружењу, на општу радост свих, а у спомен и у част Светог Саве.

http://www.spc.rs/sr/savindan_proslavljen_na_kejmbridzhskom_univeritetu

http://www.ebritic.com/?p=745997

 

Commemoration of Saint Sava in Halifax

On Saturday, 26th January 2019, the Divine Liturgy of Saint John Chrysostom was served by father Aleksandar Ilic. Before the end of the church service, the rite of blessing the patronal bread, the cooked wheat and the red wine was celebrated by father Aleksandar Ilic. The sponsors for this years patronal commemoration (Slava) were Iso & Jelena Lukic, from the city of Wakefield. For next years' 2020 sponsorship, Nikola and Jelena Sarac from Halifax, cordially accepted the responsibility.

In the afternoon the parish children gave a delightful performance, which contained folklore dances and recitations, to the honour and glory of Saint Sava, the first Serbian Archbishop and Enlightener.

Прослава Светог Саве у Халифаксу

У суботу, 26 јануару 2019, божанствену Литургију Светог Јована Златоустог, служио је отац Александар Илић. Пре краја богослужења, обред благосиљања славског колача, жита и црвеног вина, служио је отац Александар Илић. Колачар за ову годишњу Славу био је Исо и Јелена Лукић из града Wakefield. За идућу 2020 годину, одговорност домаћинства срдачно су прихватили Никола и Јелена Шарац из Halifax.

Послеподне парохијска деца дала су програм који је садржао сплет фолклорних кола и рецитација, у част и спомен Светог Саве, првог српског архиепископа и просветитеља.

Church Patronal Feast Commemoration

On Sunday 20th January 2019, the church patron and the parish intercessor before our Lord God - the Holy prophet, forerunner and Baptist John was commemorated. The Divine Liturgy of Saint John Chrysostom was served by Archpriest Zarko Nedic, of Holy Trinity church - Bradford, the hierarchical dean for Great Britain & Ireland. At the chantors stand sang father Aleksandar Ilic, Nedeljko (Nedjo) Karagic and Slobodan (Borko) Budimir. Following Holy communion of the clergy, father Zarko orated an educational sermon, which included a short account about the life of the Holy Prophet, Forerunner and Baptist John.

Before the close of the Divine Liturgy father Zarko Nedic serviced the rite of blessing the patronal bread, cooked wheat and red wine. The sponsors were Miroslav (Vule) & his spouse Divna Stojanovic. For next year's 2020, church patronal commemoration, the responsibility of sponsorship was accepted by Mr. Slavisa & Mrs. Zorica Golubovic. In the afternoon a delicious and expertly prepared lunch was served by the parish circle of sisters, the menu included 'Halifax Sarma'.

http://www.spc.rs/eng/church_patronal_feast_commemoration_halifax_northern_england

http://www.ebritic.com/?p=741906

Прослава Храмовне Славе

У недељу 20. јануара 2019, прослављена је храмовна слава и парохијски посредник пред Господом Богом - Свети Пророк, Претеча и Крститељ Јован. На Светој Литургији Светог Јована Златоустог, чинодејствовао је протопрезвитер-ставрофор Жарко Недић, парох храма Свете Тројице - Bradford и архијерејски намесник британско-ирски. За певницом су појали отац Александар Илић, Недељко (Неђо) Карагић и Слободан (Борко) Будимир. Након узимања Светог Причешћа од свештенства, отац Жарко је изрекао поучну беседу у којој је укључио и житије Светог Пророка, Претече и Крститеља Јована. 

На крају Свете Литургије обављен је обред благосиљања славског колача, жита и црвеног вина. Домаћини су били Мирослав (Вуле) и његова супруга Дивна Стојановић. За идућу 2020. годину, одговорност домаћинства за храмовну славу прихваћена је од стране Славише и Зорице Голубовић. Послеподне, послужен је врло укусан ручак, који је припремљен од стране чланица парохијског Кола Сестара, на јеловнику укључена је 'Халифакс Сарма'.

http://www.spc.rs/sr/hramovna_slava_u_halifaksu_severna_engleska

http://www.ebritic.com/?p=741911

On the Feast of Theophany in Halifax

On Saturday 19th January 2019, the feast of Theophany was joyously celebrated. The Divine Liturgy of Saint John the Chrysostom was served by father Aleksandar at 10.00 am. It was a cold and muggy winter day, however the church was heated and warm, to the delight of the congregation.

At the end of the Divine Liturgy, the rite of the Greater consecration of water was joyously served by father Aleksandar. The attached photograph clearly shows the atmosphere present in church for the occasion of the feast of Theophany. The day commemorates the Baptism of our Lord Jesus Christ, by Saint John the prophet and forerunner.

God has revealed Himself!  Indeed God has revealed Himself!

На Празник Богојављење у Халифаксу

У суботу 19. јануара 2019, празник Богојављења је радосно прослављен. Свету Литургију Светог Јована Златоустог чинодејствовао је отац Александар у 10.00 часова. Био је хладан и тмуран зимски дан, ипак је храм био загрејан и топао на одушевљење сабраних.

На крају Свете Литургије радосно је служен обред Великог Освећења воде од стране оца Александра. Приложена фотографија јасно показује присутну атмосферу у храму, приликом празника Богојављења. Дан прославља Крштење Господа нашег Исуса Христа од стране Светог Јована Пророка и Претече.

Бог се Јави Заиста се Бог јави!

 

The Holy Mysteries of Baptism and Christmation

On Saturday, 12th January 2019, the young servant of God Georgios Petrakis received the Holy Mysteries of Baptism and Christmation. The delighted and joyous parents were presbyter Mihail and Izampela and the responsibility of godparenthood was accepted by Dr. Ioannis Falagis, a qualified dentist. During the Holy Mysteries, members of the Greek Orthodox, Three Hierarchs church choir in Leeds, beautified the church service with Greek- Byzantine chanting.

In the afternoon, there was a reception for all invited guests. Greek traditional food was on the menue to tempt the taste buds ! After the celebratory meal, there was Greek songs and dancing, which was led by presbyter Mihail with his agility. Father Aleksandar adhering to Greek tradition, he successfully smashed a white plate in the middle of the first joyous dance.

Thanksgiving to our Lord and God, Jesus Christ for everything ! 

Свете Тајне Крштења и Миропомазања

У суботу 12. јануара 2019, млади служитељ Божији Георгиос Петракис, примио је Свете Тајне Крштења и Миропомазања. Одушевљени и радосни родитељи били су презвитер Михаило и Изампела, а одговорност кумства прихватио је др. Иоанис Фалигис, дипломирани стомотолог. У току Светих Тајни, чланови хора Грчке Православне цркве, Света Три Јерарха у Leeds, улепшали су богослужење са грчко-византијским појањем.

После подње био је пријем званица. Грчка традиционална храна је била на јеловнику, да искуша чула укуса ! Након свечаног ручка, било је грчке песме и игре, која је поведена од стране окретног презвитера Михаила. Отац Александар се придржао грчке традиције и успео је да разбије бели тањир у средини прве радосне игре.

Захвалност нашем Господу и Богу, Исусу Христу за све !

 

 

The Celebration of the Nativity of our Lord and God Jesus Christ

On Sunday 6th January 2019, at 11.00 am. on the Eve of the Nativity of our Lord and God Jesus Christ, father Aleksandar served Vespers with the Divine Liturgy of Saint Basil the Great. The Sunday was dedicated to the Holy Fathers of the Christian Orthodox Church, making it an occasion to celebrate Fathers Day.

In the early evening at 6.00 pm, Matins was served. The church floor was abundantly decorated with fresh straw, depicting the Manger of Bethlehem. At the end of the Matins, father Aleksandar read his Nativity Epistle in which he expressed the joy of the Nativity celebration. The Christmas Tree was blessed with consecrated water and it was carried in a joyous procession to the courtyard of the church where it was burned. The Christmas Tree symbolises the wood which the shepherds of Bethlehem burned in the Manger, with the permission of Venerable Joseph to warm the cave where the God Infant was born.

On Monday, 7th January 2019. the feast of the Nativity of our Lord and God Jesus Christ was celebrated with the Divine Liturgy of Saint Basil the Great. Throughout the church service a beautiful divine atmosphere was experienced. The Nativity Epistle of His Holiness Patriarch Iriney and the assembly of all Serbian Christian Orthodox Bishops was read by father Aleksandar. 

"Glory to God in the highest, and on earth peace and goodwill among men !" (Luke 2.14-15).

The Nativity Epistle in English

https://orthodoxie.com/en/2018-nativity-message-from-patriarch-irinej-and-the-assembly-of-serbian-orthodox-bishops/